Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Bước 1: Đăng nhập đường dẫn: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Vào phần “Tài liệu và ứng dụng

 

Bước 2: Vào phần “Tải ứng dụng”. Chọn cài đặt Extension ký số.

 

Bước 3: Chọn Thêm vào Chrome

Bước 4: Chọn Thêm tiện ích

 

Lưu ý: Kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo Extension đã bật trên trình duyệt Google Chrome


Extension đã ở trạng thái bật như hình là được


Bước 5: Cài đặt ứng dụng nền cho ký số Đăng ký & Kê khai

Chọn Tải ứng dụng nền


Bước 6: Sau khi tải xong ứng dụng chọn cài đặt, cửa sổ cài đặt hiển thị nhấn Next => Next => Install


Bước 7: Đăng nhập tài khoản Bảo hiểm xã hội


Bước 8: Cập nhật thông tin chữ ký số

Trên thông tin hiển thị, chọn “Thay đổi thông tin”


Bước 9: Cập nhật các thông tin: Địa chỉ thư điện tử; Số điện thoại di động; Các thông tin trên đề nghị thay đổi kể từ ngày (mặc định là ngày hiện tại và không được sửa). Sau đó người dùng chọn “Xác nhận thay đổi thông tin”


Bước 10: Thực hiện ký số bằng cách nhấn “OK” để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký.


Nhập mật khẩu chữ ký, nhấn “OK” hoàn thành thao tác thay đổi thông tin đơn vị.


Chúc các bạn thành công !Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Để cập nhật thời hạn chứng thư số các bạn thực hiện theo các bước sau... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT... Xem Chi Tiết