Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử1. Cài đặt tiện ích ký số ESigner trên trình duyệt Chrome.

 

Bước 1: Trên trình duyệt Chrome bạn truy cập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn chọn mục Doanh Nghiệp => Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

Trường hợp trình duyệt chưa được cài đặt plugin hỗ trợ ký số sẽ hiển thị như sau:

(Nếu trình duyệt Chrome đăng nhập thành công nghĩa là đã được cài đặt tiện ích ký số ESigner thì chuyển qua mục 2 sau Bước 12)


Bước 2: Nhấn chọn “Tải bộ cài” để tải về plugin-ESigner.


Bước 3Nhấp chuột phải vào file cài đặt vừa tại về và nhấn chọn “Open”.


Bước 4Nhấn “Run” để bắt đầu quá trình cài đặt.


Bước 5Nhấn “Yes” để cho phép cài đặt Plugin-ESigner.


Bước 6Nhấn Next sau đó nhấn “Install” để tiếp tục quá trình cài đặt.


Bước 7Nhấn “Finish” để hoàn thành quá trình cài đặt.


Bước 8Bạn nhấn chọn “Cài đặt” để thực hiện cài đặt tiện ích Google Chrome Extension.


Bước 9Nhấnchuột vào “Thêm” để thêm tiện ích Extension vào trình duyệt Chrome.


Bước 10NhấnAdd to Chrome” để thêm tiện ích Extension vào trình duyệt Chrome.


Bước 11Nhấn chọnThêm tiện ích” để tiếp tục quá trình.


Bước 12Kết thúc quá trình thêm Extension vào trình duyệt Chrome.

Tắt trình duyệt Google Chrome và mở lại để sử dụng dịch vụ thuế điện tử.2. Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới lên hệ thống Thuế điện tử

Khi ký tờ khai thuế hoặc nộp giấy nộp tiền bằng chữ ký số FPT-CA trên cổng giao dịch Thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn  hệ thống thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế“.

Nguyên nhân do khi gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số FPT-CA nhưng chưa được cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống thuế của Tổng cục Thuế. Bạn cần cập nhật thông tin chữ ký số mới như sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý (tên đăng nhập có dạng: MST-ql) trên cổng giao dịch trực tuyến https://thuedientu.gdt.gov.vn.

 

Bước 2: Tại mục Quản lý Tài Khoản, chọn Thay Đổi Thông Tin Dịch Vụ

Tại mục Dịch vụ - Nộp thuế điện tử và Dịch vụ - Khai thuế điện tử lần lượt kích vào nút Thay đổi thông tin dịch vụ.

 

Bước 3: Chọn Thay đổi chữ ký số:

 

Bước 4: Nhập mã Pin Token và chọn “Chấp nhận”

 

Bước 5: Nhấn Tiếp tục:

 

Bước 6:  Giao diện sẽ hiển thị bản thay đổi thông tin đăng ký, bạn kiểm tra lại thông tin đã đầy đủ và chính xác chưa. Sau đó nhấn Ký và Gửi


Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất quá trình:

Màn hình xuất hiện thông báo “Thay đổi tài khoản thành công

Chúc các bạn thành công!Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Để cập nhật thời hạn chứng thư số các bạn thực hiện theo các bước sau... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT... Xem Chi Tiết