Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT


Để thực hiện cập nhật thời hạn, Quý khách làm theo hướng dẫn dưới đây: 


Bước 1: Tải phần mềm bù hạn FPT-CA Token Bù hạn tự động tại đây.

 

Bước 2: Kết nối thiết bị USB Token vào máy tính.

 

Bước 3: Giải nén (bắt buộc) file vừa tải về và chạy phần mềm FPT-CA.TOKEN.exe.

Chờ trong giây lát để phần mềm kiểm tra tình trạng kết nối, sau đó Bạn chọn nút: Chọn chứng thư số cần bù hạn


Bước 4: Chọn chứng thư số đang cần bù hạn (chứng thư số có hiệu lực đến 21/10/2020), sau đó chọn OK


Bước 5: Nhập mã pin USB token và chọn Đồng ý


Bước 6: Phần mềm tự động kiểm tra thông tin chữ ký số trong token và số ngày bù hạn trên hệ thống FPT-CA.

Bạn chọn nút Yêu cầu bù hạn


Bước 7: Phần mềm tự động cập nhật chứng thư số mới với thời hạn hiệu lực trên hợp đồng như đã đăng ký với FPT. Bạn chọn Đồng ý để hoàn tất quá trình bù hạn.

 

 Lưu ý:

Sau khi cập nhật chữ ký số thành công. Các bạn cần cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống của Thuế, Hải Quan, BHXH, Hóa đơn điện tử…(sử dụng chữ ký số kê khai trong lĩnh vực nào thì cập nhật lên hệ thống đó)

 

Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số trên:

Hải quan điện tử

Bảo hiểm xã hội

Thuế điện tử

Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

 

Chúc các bạn thành công!Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Để cập nhật thời hạn chứng thư số các bạn thực hiện theo các bước sau... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Thuế điện tử... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Hải quan... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống Dịch vụ công Kho bạc nhà nước... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cài đặt USB Token Chữ ký số FPT... Xem Chi Tiết