Hướng dẫn sử dụng chữ ký số FPT CA ký số trên Outlook 2010

Để thực hiện ký số trên Email bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1:  Trên cửa sổ Outlook 2010, bạn chọn nút File > Options ở góc trên bên trái.

1 
 
Bước 2:  Cửa sổ Outlook Options hiện ra, ở màn hình bên trái bạn chọn Trust Center.
 2
 
Bước 3: Trên cửa sổ Outlook Options, ở bên phải màn hình chọn nút Trust Center Settings… 
 3
 
Bước 4: Cửa sổ Trust Center xuất hiện, phía bên trái cửa sổ chọn E-mail Security. Phía bên phải của cửa sổ chọn nút Settings…ở phần Encrypted e-mail
 4
 
Bước  5:   Cửa sổ  Change Security Settings hiện ra,  ở  phần  Signing Certificate và Encryption Certificate, chọn nút Choose… 
 5
 
Bước 6:  Cửa sổ Select Certificate xuất hiện, lựa chọn đúng tên người ký rồi chọn OK. Nhấn tiếp OK để về màn hình chính.
 6
 
Bước 7:  Trên màn hình soạn thảo Mail, chọn Option, nhấn vào nút Sign để gán chữ ký số vào e-mail và nhấn nút Send để gửi thư.
 7
 
 
Bước 8: Chương trình hiện lên cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN, nhập đúng mã PIN của người ký vào và ấn Đăng nhập.
 8
 
Bước 9: Kiểm tra chữ ký: Khi đã ký thành công, ở phần thông tin người gửi xuất hiện thêm dòng “Signed By: email của người ký” và có biểu  tượng huy hiệu phía bên phải màn hình
 9
 
Chúc các bạn thành công


Hướng dẫn sử dụng chữ ký số FPT CA ký số trên Outlook 2010

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số FPT CA ký số trên Outlook 2010

Để sử dụng FPT CA ký số trên Outlook 2010 bạn thực hiện theo các bước sau... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số FPT

Để cập nhật thời hạn chứng thư số các bạn thực hiện theo các bước sau... Xem Chi Tiết