Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK của TCT


Khi đăng nhập vào website Nhantokhai.gdt.gov.vn nếu gặp lỗi “Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu”, bạn hãy kiểm tra lại mã số thuế, nếu mã số thuế đã chính xác mà vẫn không đăng nhập được, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu:
  • Lưu ý: Trước khi Lấy lại mật khẩu bạn hãy cắm usb Chữ ký số vào máy.
  • Trên giao diện website Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn bấm Đăng nhập.
  • Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bấm chọn Lấy lại mật khẩu.
  • Điền đầy đủ thông tin trong phần Thay đổi mật khẩu, sau đó bấm Cập Nhật.
  • Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN, bạn nhập mã PIN USB Token Manager, sau đó bấm Chấp nhận.
  • Sau khi Lấy lại mật khẩu thành công, sẽ có thông báo: Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Hãy đăng nhập lại!
  • Như vậy bạn đã thực hiện bước Lấy lại mật khẩu thành công.


Hướng dẫn sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

Hướng dẫn sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

Hướng dẫn sửa lỗi "Tờ khai không đúng định dạng XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên phần mềm HTKK 3.4.6

Hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên phần mềm HTKK 3.4.6

Theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP của chính phủ, kể từ 01/01/2017 các doanh nghiệp sẽ kê khai và nộp lệ phí môn bài thay cho thuế môn bài trước đây. Để có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng ...... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK của TCT

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK của TCT

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK của TCT... Xem Chi Tiết


Hướng dẫn chi tiết Nộp Thuế Điện Tử

Hướng dẫn chi tiết Nộp Thuế Điện Tử

Hướng dẫn chi tiết Nộp Thuế Điện Tử... Xem Chi Tiết